DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN YỂM TRỢ HỘI XUÂN QUÝ TỴ 2013 CĐ NVTD UTAH

BAN CHẤP HÀNH CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO UTAH TRÂN TRỌNG CẢM ƠN QUÝ MẠNH THƯỜNG QUÂN, QUÝ CHỦ NHÂN CÁC CƠ SỞ THƯƠNG MẠI, ĐÃ YỂM TRỢ CHO HỘI XUÂN QUÝ TỴ 2013:   CẬP NHẬT CHỦ NHẬT, Feb 10/2013 122. Nguyễn Cẩm Huệ: $50.00 123. Nguyễn Văn Tánh và gia đình: $50.00 […]