Thí Sinh Dự Thi TÀI NĂNG VIỆT UTAH

DEADLINE FOR REGISTRATION:JAN 21st, 2013 1. Trần Thị Hoàng Yến – Đơn ca 2. Võ Thị Lê Kiều – Đơn ca 3. Rosie Nguyễn: Piano 4. Nguyễn Tất Ân: Đàn tranh 5. Nguyễn Tất Nhân: Lắc vòng 6. Lâm Hồ: đơn ca với đàn Tây Ban Cầm 7. Quỳnh Châu: Đơn Ca 8. Văn Phương: Đơn Ca […]