MẠNH THƯỜNG QUÂN

Chung tay vỗ nên kêu

Hội Xuân hằng năm của Cộng Đồng Người Việt Tự Do Utah sẽ chẳng thể được hình thành và duy trì qua bao nhiêu năm tháng nếu không có sự tiếp tay của Quý Đồng Hương cũng như Chủ Nhân các Cơ Sở Thương Mại.

Tiếp nối truyền thống tốt đẹp đó, BCH mong nhận được sự yểm trợ của Quý Đồng Hương trong Hội Xuân Quý Tỵ 2013 sắp đến.

Mọi đóng góp dù nhiều, dù ít đều có một giá trị lớn lao: Giá trị của sự CHIA SẺ và ĐOÀN KẾT để cùng nhau, chúng ta lại làm nên một MÙA XUÂN TIN YÊU trên vùng đất mới.

Mọi yểm trợ tài chánh, xin Quý Đồng Hương vui lòng gửi đến:

Vietnamese Community of Utah
2470 S. Redwood Rd, Suite 212,
West Valley, UT 84119

Trân trọng,

Thay mặt BCH CĐNVTD UT

Trần Hoàng Hữu, Chủ tịch

DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN YỂM TRỢ HỘI XUÂN QUÝ TỴ 2013 CĐ NVTD UTAH

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: