GIẢI BÓNG BÀN 2013

CUỘC THI DÀNH CHO MỌi ĐỒNG HƯƠNG,  KHÔNG PHÂN BIỆT TUỔI TÁC

* Giải thưởng:

  1. Một cúp hạng Nhất
  2. Một cúp hạng Nhì
  3. Một cúp hạng Ba
  4. Một Giải Khuyến Khích

* Lệ phí ghi danh: 10$

Ghi danh với Trung  (801) 505-1170

hoặc email: bchnguoivietut@aol.com

Hạn chót ghi danh: 19 tháng 1, 2013

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: