Kết quả GIẢI BÓNG BÀN 2013

Các tay vợt dự thi GIẢI BÓNG BÀN 2013 . Từ trái sang: Đức Ngô, Tân Phụng, Hậu Lâm, Diana Phụng, Thanh Nguyễn, Tammie Tân, Thanh Tân, Bác Thế, Kiệt Võ, Quý Nguyễn, Minh Châu, Trung Nguyễn. Giải Bóng Bàn 2013 của Cộng Đồng Người Việt Utah đã diễn ra sôi nổi giữa 11 tay […]