2013 ACADEMIC ACHIEVEMENT AWARDS

MUST MEET THE FOLLOWING QUALIFICATIONS

1. Must be Vietnamese, either born in or outside of the United States.
2. In the 8th Grade up to Freshman (first year of college)
3. Transcript of the previous year (2011-2012)
4. GPA of 3.9 or higher.
5. Residence of Utah during the past 12 months.
6. Must be present during rehearsal and award ceremony to receive cash and certificate.

If interested, please obtain application at the Office of Vietnamese Community of Utah,
2470 South Redwood Rd Suite 212, West Valley City, UT 84119,

or download HERE

Send the completed form to the address on the form or submit it in person at the office.

Deadline (or post marked by): JAN 7th/2013.

For more information, please call Huong Tran at 801-953-9245,

…………
Kính Gửi Phụ Huynh Học Sinh,

Nhằm mục đích nâng cao tinh thần hiếu học và khuyến khích sự phát triển của tuổi trẻ Việt Nam trên con đường học vấn, Cộng Ðồng Việt Nam Tự Do Utah và Ban Tổ Chức Mừng Xuân Nhâm Thìn sẽ tổ chức phần Tuyển Chọn Học Sinh Xuất Sắc 2013 cho tất cả học sinh từ lớp 8 đến đại học năm thứ nhất. Các điều kiện được tuyển chọn như sau:

Ðiều Kiện: Học sinh nộp đơn phải hội đủ tất cả các điều kiện sau:

 1. Là học sinh có nguồn gốc Việt Nam, dù sanh ở trong nước hoặc tại hải ngoại
 2. Là học sinh đang học lớp 8 đến Ðại Học Năm Thứ Nhất
 3. Có học bạ của năm học vừa qua (2011-2012)
 4. Có điểm trung bình từ 3.900 trở lên. (Ban Tuyển Chọn sẽ lấy điểm trung bình [GPA] của toàn năm học vừa qua)
 5. Là học sinh thường trú tại Utah trọn năm vừa qua
 6. Học sinh phải có mặt trong ngày lễ Tết Nguyên Đán và 1 ngày tập dượt để đủ điều kiện nhận tiền thưởng $50 và giấy khen.

Cách Ðiền Ðơn:

 1. Ðiền chữ rõ ràng vào tất cả những yêu cầu trong đơn
 2. Ðơn xin phải có:
 • a. Chữ ký của nguyên đơn
 • b. Chữ ký của cha mẹ nếu dưới mười tám tuổi
 • c. Phải đồng ý với tất cả điều kiện trong phần “Cam Kết”
 • d. Học Bạ của năm học 2011-2012
 • e. Một bức hình chân dung kích thước 2×2

3. Tất cả bỏ vào một bao thơ, gửi về: Văn Phòng Cộng Ðồng Việt Nam Tại Utah

Hội Ðồng Tuyển Chọn Học Sinh Xuất Sắc 2013

2470 S Redwood Rd. Suite 212

West Valley, UT 84119

Xin download tại đây

Đơn Xin Học Sinh Xuất Sắc 2013

Ðể cho phần Tuyển Chọn Học Sinh Xuất Sắc được công bằng và có giá trị đến các học sinh tham gia, tất cả đơn xin sẽ gửi về văn phòng Cộng Ðồng theo địa chỉ trong đơn.

Tất cả các đơn xin sẽ được xét qua bởi Hội Ðồng Tuyển Chọn do Ban Tổ Chức Tết Quý Tỵ 2013 Chỉ Ðịnh và Ủy Nhiệm, cùng với sự hỗ trợ của Ban Chấp Hành Cộng Ðồng.

Thời hạn chót nhận đơn phải có con dấu của bưu điện là ngày 7 tháng 1 năm 2013.

Kết quả của những học sinh được tuyển chọn sẽ thông báo lên Ban Tổ Chức Tết và sẽ được phát thưởng trong dịp Tết Nguyên Ðán năm nay, 9 tháng 2 năm 2013.

Tên và hình các học sinh được tuyển chọn sẽ được đăng lên Trang Nhà Cộng Đồng , Bản Tin, Truyền hình online VTO hoặc các phương tiện truyền thông khác.

Hội Ðồng Tuyển Chọn Học Sinh Xuất Sắc 2013 kính mong quý vị Phụ Huynh Học Sinh hết sức quan tâm và khuyến khích con em tham gia vào chương trình này.

Các phần thưởng có thể khiêm tốn về mặt vật chất, tuy nhiên, về mặt tinh thần thì đây là một sự khuyến khích quí báu và rất có ý nghĩa trong sự học và tương lai của các em học sinh.

Tương lai của Cộng Ðồng Việt Nam tại Utah nằm trong tay các em, những người trẻ đang dấn thân trên con đường học vấn.

Vì vậy, chúng tôi tha thiết mong được Quý Phụ Huynh Học Sinh hết sức giúp đỡ để Hội Ðồng Tuyển Chọn Học Sinh Xuất Sắc 2013 hoàn thành tốt nhiệm vụ đã được Cộng Ðồng giao phó.

Ðơn xin quý vị có thể lấy ở Văn Phòng Cộng Ðồng hoặc trên mạng lưới vietnameseutah.orgTrang Tết 2013.

Xin cảm ơn Quý Phụ Huynh Học Sinh.

T/M Hội Ðồng Tuyển Chọn Học Sinh Xuất Sắc – 2013

Nguyễn Văn Cường

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: