Thí Sinh Dự Thi TÀI NĂNG VIỆT UTAH


DEADLINE FOR REGISTRATION:JAN 21st, 2013

1. Trần Thị Hoàng Yến – Đơn ca

2. Võ Thị Lê Kiều – Đơn ca

3. Rosie Nguyễn: Piano

4. Nguyễn Tất Ân: Đàn tranh

5. Nguyễn Tất Nhân: Lắc vòng

6. Lâm Hồ: đơn ca với đàn Tây Ban Cầm

7. Quỳnh Châu: Đơn Ca

8. Văn Phương: Đơn Ca

9. Sabrina Dewey: Piano

10. Thomas Phung & Christopher Dewey: Duet violin.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: