DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN YỂM TRỢ HỘI XUÂN QUÝ TỴ 2013 CĐ NVTD UTAH


BAN CHẤP HÀNH CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO UTAH TRÂN TRỌNG CẢM ƠN

  • QUÝ MẠNH THƯỜNG QUÂN,
  • QUÝ CHỦ NHÂN CÁC CƠ SỞ THƯƠNG MẠI,

ĐÃ YỂM TRỢ CHO HỘI XUÂN QUÝ TỴ 2013:

 
CẬP NHẬT CHỦ NHẬT, Feb 10/2013

122. Nguyễn Cẩm Huệ: $50.00

123. Nguyễn Văn Tánh và gia đình: $50.00

124. Tuyen Ho: $20.00

125. Ton-Than TranLy: $50.00

126. Vân Anh Nguyễn: $20.00

127. Đại Nguyễn: $20.00

128. Luật Sư Jennifer Hà $100.00

UP TO DATE     $10,120

CẬP NHẬT CHỦ NHẬT, Jan 27/2013

98. Davi Nails Salon and Spa LLC:           $500.00
99. Nha Sĩ Le Thien Kieu DDS:                   $200.00
100. Century Nail Supplies Inc:               $100.00
101. May’s Travel & Services & Tony Ngo: $60.00
102. Vô Danh:                                           $20.00
103. Ocean City Seafood Market:            $30.00
104. Trần Đỗ Hóa: 1 bánh pháo (trị giá  $50.00)
105. Family Chiropractic Clinic, Inc.:  $100.00
106. La Cai Noodle House:                        $200.00
107. ÔB Trần Thành Tựu:                            $50.00
108. Bà Trần Kim Liên:                                $30.00
109. ÔB Trần Đình Nga:                               $100.00
110. Vô Danh:                                          $100
111. Thảo Huỳnh:                                        $20
112. Ô.B. Trần Duy Phong $50.00
113. Mục sư Trung $50.00
114. Ô.B. Hoàng Ngọc Bích $20.00
115. Ô.B. Nguyễn Thái Bảo $20.00
116. Passion Hair (Latino Mall) $50.00
117. Comfortable Air $50.00
118. Ô.B. Nguyễn Thái Đạt $20.00
119. Ô.B. Nguyễn Thái Vinh $20.00
120. Ô.B. Nguyễn Thái Quang $20.00
121. Ô Đỗ Trọng Xuân $100.00
UP TO DATE                                              $9,810.00

CẬP NHẬT CHỦ NHẬT, Jan 20/2013

66. National Group                                  $1,000.00
67. Chợ Hồng Phát                                       $200.00
68. Valley Pharmacy                                 $300.00
69. Cafe Thảo Mi                                             $50.00
70. Mimosa                                                      $50.00
71. Tiến Đạt Video                                         $50.00
72. Top Nail School & Jasmine Beauty Supply $100.00
73. Vô Danh                                                    $30.00
74. BKP Dental                                            $100.00
75. Kid’s Fashion                                          $40.00
76. Phở Cali                                                  $100.00
77. Hoàng Thất Tôn                                    $30.00
78. Saigon Hair Salon                                 $50.00
79. Chợ Tây Đô                                           $500.00
80. Trí Auto Repair                                  $100.00
81. Vô Danh                                                    $50.00
82. Linda & Hà Lê                                      $100.00
83. Bida Bình Minh                                      $50.00
84. Tiệm vàng Kim Xuân                        $100.00
85. Mi Nguyễn                                               $30.00
86. Võ Viết Pháp                                          $40.00
87. Chinh Ho & Thu Huynh:                 $100.00
88. Thanh Lê:                                                $50.00
89. Kiều Võ:                                                   $30.00
90. Lê Quới:                                                   $50.00
91. Bà Thu:                                                        $5.00
92. Kiểm Trần:                                              $10.00
93. Phong Tran & Nhung Duong:          $50.00
94. Nguyễn Thi Kim Hoa:                      $100.00
95. Phở Biên Hòa:                                     $100.00
96. ÔB Võ Sơn & Tuyết Mai                     $50.00

97. Phở Tây Hồ:                                        $100.00

UP TO DATE                                       $7,900.00

CẬP NHẬT CHỦ NHẬT, Jan 6/2013

40. Mai Trinh                                            $50.00
41. Ô.B. Trần Công                                   $50.00
42. Văn Công Lên                                    $20.00
43. Ô.B. Huỳnh Hóa                                $20.00
44. Ô.B. Trần Kha                                     $50.00
45. B. Lê Đình Khang                            $100.00
46. Ô.B. Vương Ngọc Thành                 $50.00
47. Ô.B. Trịnh Văn Muôn                      $30.00
48. Vô danh                                             $100.00
49. Chùa Liên Hoa                                 $200.00
50. Cô Sương (LH)                                     $20.00
51. Đặng Muội (LH)                                  $20.00
52. Song Nguyễn (LH)                             $20.00
53. Cường Nguyễn                                     $20.00
54. Bằng Phan                                             $20.00
55. Ô.B. Trương Hiền Đối                         $30.00
56. Phạm Thanh Hằng                           $100.00
57. Cường TMobile                                   $50.00
58. Cô Hiệp Khưu                                      $50.00
59. ÔB Ngô Văn Cứ                               $100.00
60. ÔB Nguyễn Văn Khải                   $100.00
61. ÔB Đặng Cẩm                                      $50.00
62. ÔB Tuấn & Hạnh Nguyễn           $100.00
63. Chi Phan                                            $50.00
64. Đoàn Phi                                           $50.00
65. Diệu Thắng                                       $20.00

UP TO DATE                                   $4,185.00

…………………………………………………………………………

CẬP NHẬT CHỦ NHẬT, 30/12/2012

23. Bạch-Yến Trần & Tôn Phan: $50.00
24. Nguyễn Công Đôn $40.00
25. ÔB Tony Trinh Zhou $50.00
26. A Trinh: $100.00
27. Scott Vĩnh Trinh Cuộn pháo (trị giá $238.00)
28. Kim Long SuperMarket: $200.00
29. Lee’s Nail Supply $10.00
30. Kim Hưng Jewelry $10.00
31. Asia Palace $30.00
32. Bến Thành Video $100.00
33. Phở Saigon $100.00
34. Hair Salon 2000 $30.00
35. Phở Green Papaya $50.00
36. Double Save: $10.00
37. K & A Hair Salon: $50.00
38. Fast Cut: $40.00
39. Cô Oanh: $20.00
UP TO DATE $2,715

………………………………………………………………………..

CẬP NHẬT CHỦ NHẬT, 23/12/2012

13. ÔB Phan Hùng Phi $100.00
14. ÔB Đặng Đình Sính $50.00
15. ÔB Nguyễn Tài Hiệp $50.00
16. ÔB Mạnh Nguyễn $50.00
17. Me Nguyễn $25.00
18. ÔB. Ryan Tran $50.00
19. ÔB. Hai Trinh $100.00
20. Chùa Tam Bảo $200.00
21. Gia đình Cường Thanh Tiến Đạt $50.00
22. ÔB Hương Huỳnh & Phú Nguyễn $100.00
UP TO DATE $1,825.00

…………………………………………………………………………

CẬP NHẬT CHỦ NHẬT, 16/12/2012

1. Phụ Huynh Học Sinh Trường Việt Ngữ Văn Lang $300.00
2. Ô.B. Trần Hoàng Hữu $100.00
3. Ô.B. Nguyễn Thái Đệ $100.00
4. Ô.B. Nguyễn văn Thành $100.00
5. Ô.B. Nguyễn Thi Ân $50.00
6. Ô.B. Phạm Trọng Nghĩa $100.00
7. Ô.B. Phạm Trợ $50.00
8. Ô.B. Lê Xuân Mai $50.00
9. Ô.B. Bình Hoàng $50.00
10. Bồng Thoa Nguyễn $50.00
11. Hưng Vân $50.00
12. Phước Liên $50.00
UP-TO-DATE: $1,050

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: