Hình ảnh Thi Vẽ Tranh Tết 2012


Cuộc thi được tổ chức tại văn phòng cộng đồng vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2012, với 10 thí sinh dự thi, từ 7 đến 12 tuổi.

LexusNguyen
Tranh Hạng Nhất của Lexus Nguyễn, 12 tuổi

Contestants

SAM_1130

SAM_1127

SAM_1128

SAM_1129

SAM_1131

SAM_1132

SAM_1133

SAM_1134

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: